The Amelie Villas – Biệt thự Phú Mỹ Hưng – Phú Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MPHX+R66, Đường số 1, Phú Xuân, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 166 66 02
Trang web https://phumyhungcity.com.vn/Amelie-Villa
Tọa độ 10.679.544.199.999.900, 1.067.480.006

 


Địa chỉ The Amelie Villas - Biệt thự Phú Mỹ Hưng ở đâu?

MPHX+R66, Đường số 1, Phú Xuân, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của The Amelie Villas - Biệt thự Phú Mỹ Hưng như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00]

The Amelie Villas - Biệt thự Phú Mỹ Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của The Amelie Villas – Biệt thự Phú Mỹ Hưng là: https://phumyhungcity.com.vn/Amelie-Villa

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu đô thị Mỹ Gia Đà Nẵng - Quảng Nam - Điện Ngọc