THE OPEN SPACE – An Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 duong 31D, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0777 716 201
Trang web http://the-openspace.com/
Tọa độ 107.939.524, 1.067.444.244

 


Địa chỉ THE OPEN SPACE ở đâu?

11 duong 31D, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của THE OPEN SPACE như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00]

THE OPEN SPACE có website không?

Địa chỉ trang web của THE OPEN SPACE là: http://the-openspace.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê Quỳnh Trang - Phủ Hà