The Rise Café – TT. Yên Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6HPC+QVX, tt., TT. Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 098 495 83 93
Trang web http://facebook.com/rise88
Tọa độ 21.236.988, 10.557.224.099.999.900

 


Địa chỉ The Rise Café ở đâu?

6HPC+QVX, tt., TT. Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của The Rise Café như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-23:00], Thứ Tư:[08:30-23:00], Thứ Năm:[08:30-23:00], Thứ Sáu:[08:30-23:00], Thứ Bảy:[08:30-23:00], Chủ Nhật:[08:30-23:00], Thứ Hai:[08:30-23:00]

The Rise Café có website không?

Địa chỉ trang web của The Rise Café là: http://facebook.com/rise88

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nemo Tea & Coffee - Lê Hồng Phong