THIÊN MINH NEWSKY – PHÚ YÊN – Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô B6 khu cây Muồng, Lê Thành Phương, Phường 8, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3608 555
Trang web http://thienminhnewsky.edu.vn/
Tọa độ 130.964.993, 10.929.493.289.999.900

 


Địa chỉ THIÊN MINH NEWSKY - PHÚ YÊN ở đâu?

Lô B6 khu cây Muồng, Lê Thành Phương, Phường 8, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của THIÊN MINH NEWSKY - PHÚ YÊN như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

THIÊN MINH NEWSKY - PHÚ YÊN có website không?

Địa chỉ trang web của THIÊN MINH NEWSKY – PHÚ YÊN là: http://thienminhnewsky.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  dự án lavilla green city tân an - Phường 6