Thiết Bị Thành Phát – Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83/4 Đ. Năm Châu, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 303 50 85
Trang web https://thietbithanhphat.vn/
Tọa độ 10.790.486.999.999.900, 1.066.501.838

 


Địa chỉ Thiết Bị Thành Phát ở đâu?

83/4 Đ. Năm Châu, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Thành Phát như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

Thiết Bị Thành Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Thành Phát là: https://thietbithanhphat.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Tư - Kim Khí Minh Ngoan - Phạm Hồng Thái