Thiết bị y tế BOB, thiết bị y tế gia đình – Phương Liệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 345 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 797 28 29
Trang web http://bob.vn/
Tọa độ 20.996.621.599.999.900, 10.584.136.249.999.900

 


Địa chỉ Thiết bị y tế BOB, thiết bị y tế gia đình ở đâu?

345 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị y tế BOB, thiết bị y tế gia đình như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Thiết bị y tế BOB, thiết bị y tế gia đình có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết bị y tế BOB, thiết bị y tế gia đình là: http://bob.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - Phường 6