Thiết Bị Y Tế Minh Hưng – Hải Châu 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 176 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 114 52 00
Trang web https://thietbiyteminhhung.vn/
Tọa độ 160.682.692, 1.082.179.374

 


Địa chỉ Thiết Bị Y Tế Minh Hưng ở đâu?

176 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế Minh Hưng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Thiết Bị Y Tế Minh Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Y Tế Minh Hưng là: https://thietbiyteminhhung.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cp Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng - Tân Chính