THIẾT BỊ Y TẾ THALI – 01 Nguyễn Thái Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27/12A, 01 Nguyễn Thái Sơn, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 801 56 79
Trang web https://www.facebook.com/Du%CC%A3ng-Cu%CC%A3-Ch%C4%83m-So%CC%81c-S%C6%B0%CC%81c-Kho%CC%89e-Gia-%C4%90i%CC%80nh-815120638607636
Tọa độ 108.296.458, 1.066.923.676

 


Địa chỉ THIẾT BỊ Y TẾ THALI ở đâu?

27/12A, 01 Nguyễn Thái Sơn, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của THIẾT BỊ Y TẾ THALI như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết Bị Y Tế HC - Hoàng Văn Thụ