Thiết bị y tế Thanh – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 169 Đ. Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2228 3434
Trang web
Tọa độ 107.543.431, 10.668.336.889.999.900

 


Địa chỉ Thiết bị y tế Thanh ở đâu?

169 Đ. Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thiết bị y tế Thanh có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết bị y tế Thanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Spa Care With Love - Phường 9