Thông tin Du lịch Hạ Long – Bãi Cháy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X24F+HCM, Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3847 106
Trang web http://www.halongtravelguide.com/vn/
Tọa độ 20.956.474.999.999.900, 107.023.555

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Du lịch - Sự kiện và dịch vụ Miền Đất Việt - Nghi Lộc