Thủ công Mỹ nghệ Nha Trang – Xương Huân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0357 911 493
Trang web
Tọa độ 12.250.770.699.999.900, 1.091.948.937

 


Địa chỉ Thủ công Mỹ nghệ Nha Trang ở đâu?

16 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thủ công Mỹ nghệ Nha Trang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Thủ công Mỹ nghệ Nha Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Thủ công Mỹ nghệ Nha Trang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Bao Cao Su Gili Shop Phạm Hữu Lầu ( Shop Bao Cao Su Cao Lãnh ) - Phường 6