Thu Cúc Clinics® Lạng Sơn – khối 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 288 Đ. Bà Triệu, khối 2, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 240000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 558896
Trang web http://thucucclinics.com/
Tọa độ 218.544.208, 1.067.615.288

 


Địa chỉ Thu Cúc Clinics® Lạng Sơn ở đâu?

Số 288 Đ. Bà Triệu, khối 2, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 240000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu Cúc Clinics® Lạng Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Thu Cúc Clinics® Lạng Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Thu Cúc Clinics® Lạng Sơn là: http://thucucclinics.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  My Beauty Spa - An Cựu