Thu mua đồng phế liệu – Bình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Số 8, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71352, Việt Nam
Số điện thoại 096 955 55 67
Trang web
Tọa độ 108.529.242, 1.067.662.594

 


Địa chỉ Thu mua đồng phế liệu ở đâu?

1 Số 8, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71352, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu mua đồng phế liệu như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Thu mua đồng phế liệu có website không?

Địa chỉ trang web của Thu mua đồng phế liệu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu mua sắt vụn - P. Phúc La