Thu Mua Phế Liệu Bình Hồng – An Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 237 Đ. Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 495 09 10
Trang web http://thumuaphelieuhoanggia.com/
Tọa độ 10.791.725.099.999.900, 1.067.510.614

 


Địa chỉ Thu Mua Phế Liệu Bình Hồng ở đâu?

237 Đ. Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu Mua Phế Liệu Bình Hồng như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00]

Thu Mua Phế Liệu Bình Hồng có website không?

Địa chỉ trang web của Thu Mua Phế Liệu Bình Hồng là: http://thumuaphelieuhoanggia.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu Mua Phế Liệu Quang Tuấn - Phường 15