Thu Mua Phế Liệu Công Trình Giá Cao – Bình Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố 10, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 603 33 33
Trang web http://phelieucuonglongthinh.com/
Tọa độ 10.760.089.299.999.900, 1.065.913.769

 


Địa chỉ Thu Mua Phế Liệu Công Trình Giá Cao ở đâu?

Khu phố 10, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu Mua Phế Liệu Công Trình Giá Cao như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00]

Thu Mua Phế Liệu Công Trình Giá Cao có website không?

Địa chỉ trang web của Thu Mua Phế Liệu Công Trình Giá Cao là: http://phelieucuonglongthinh.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Oanh Sơn - Vĩnh Trại