Thu Mua Phế Liệu Giá Cao – Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 153 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 603 33 33
Trang web http://phelieucuonglongthinh.com/
Tọa độ 10.758.365, 10.670.678.199.999.900

 


Địa chỉ Thu Mua Phế Liệu Giá Cao ở đâu?

153 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu Mua Phế Liệu Giá Cao như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00]

Thu Mua Phế Liệu Giá Cao có website không?

Địa chỉ trang web của Thu Mua Phế Liệu Giá Cao là: http://phelieucuonglongthinh.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Việt Tuấn - Phố Mới