Thu Mua Phế Liệu Giá Cao – Phường Thạnh Mỹ Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75 Lâm Quang Ky, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 603 33 33
Trang web http://phelieucuonglongthinh.com/
Tọa độ 10.769.483, 1.067.600.968

 


Địa chỉ Thu Mua Phế Liệu Giá Cao ở đâu?

75 Lâm Quang Ky, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu Mua Phế Liệu Giá Cao như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Thu Mua Phế Liệu Giá Cao có website không?

Địa chỉ trang web của Thu Mua Phế Liệu Giá Cao là: http://phelieucuonglongthinh.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu Mua Phế Liệu Giá Cao - Phường 13