Thu Mua Phế Liệu Sỹ Thắng – Tổ 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XX7H+8VF, Tổ 7, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3876 173
Trang web
Tọa độ 139.633.177, 10.797.967.589.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Cơ Khí Và Thương Mại Trường Hải - Bình Giang