Thực phẩm đông lạnh Ngọc Trinh – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3826 110
Trang web http://soctrang.kvn.vn/ngoctrinhfoods
Tọa độ 9.600.873.799.999.990, 1.059.755.618

 


Địa chỉ Thực phẩm đông lạnh Ngọc Trinh ở đâu?

23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực phẩm đông lạnh Ngọc Trinh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Thực phẩm đông lạnh Ngọc Trinh có website không?

Địa chỉ trang web của Thực phẩm đông lạnh Ngọc Trinh là: http://soctrang.kvn.vn/ngoctrinhfoods

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pizza Vị Thanh - khu vực 2