Thực phẩm sạch nhập khẩu Hải Dương – P. Lê Thanh nghị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91 Trương Mỹ, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 295 77 77
Trang web
Tọa độ 20.934.470.299.999.900, 1.063.245.135

 


Địa chỉ Thực phẩm sạch nhập khẩu Hải Dương ở đâu?

91 Trương Mỹ, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực phẩm sạch nhập khẩu Hải Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30]

Thực phẩm sạch nhập khẩu Hải Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Thực phẩm sạch nhập khẩu Hải Dương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng dụng cụ y tế Đại Hưng - Vĩnh Lạc