THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY VÀ CÁC BAN – Phú Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0543 854 266
Trang web http://www.tinhuyhue.vn/
Tọa độ 16.463.982.599.999.900, 10.759.445.459.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Thông tin và Truyền thông - Phường 3