Thủy Điện Đồng Nai 5 – Lộc Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QHR3+RGR, Lộc Bắc, Cát Tiên, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0261 6505 939
Trang web
Tọa độ 11.792.103.599.999.900, 1.075.537.571

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Ninh Bình - Vân Gia