Thuỷ Sản Chiến Thắng – Long Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7MVG+Q99, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 094 923 30 20
Trang web http://thuysanchienthang.com.vn/
Tọa độ 92.944.134, 10.567.597.839.999.900

 


Địa chỉ Thuỷ Sản Chiến Thắng ở đâu?

7MVG+Q99, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Thuỷ Sản Chiến Thắng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Thuỷ Sản Chiến Thắng có website không?

Địa chỉ trang web của Thuỷ Sản Chiến Thắng là: http://thuysanchienthang.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH JCU Việt Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn