Tiệm Ăn HK Vinh Hạnh – Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 7303 389
Trang web https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Nh%C3%A0-H%C3%A0ng-H%E1%BB%93ng-K%C3%B4ng-Vinh-H%E1%BA%A1nh-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-101816851242213/
Tọa độ 16.065.516, 10.821.995.799.999.900

 


Địa chỉ Tiệm Ăn HK Vinh Hạnh ở đâu?

92 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Ăn HK Vinh Hạnh như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MICAY NAGAMI - Phường Mỹ Xuyên