Tiệm Bánh Mì Que Ăn Là Nhớ – P. Quan Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53 Hoàng Công Chất, P. Quan Trung, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 1687 013065
Trang web
Tọa độ 20.437.802.299.999.900, 1.063.320.119

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Homefarm - Phường 12