Tiệm Bánh Ngọt Pháp Huy Linh – P. Chiềng Lề

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 362 Tô Hiệu, P. Chiềng Lề, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 098 889 84 32
Trang web
Tọa độ 213.387.247, 10.390.686.749.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Dung Anh - Cẩm Tây