Tiệm Chả Tôm – Chả Phòng Phương Nguyên – P. Nam Ngạn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Nguyễn Chích, P. Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0389 570 578
Trang web
Tọa độ 198.184.124, 10.578.663.089.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc Tại Tỉnh An Giang - P. Mỹ Thạnh