Tiệm Điện Nước Minh Hoàng – An Hải Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 441 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3936 612
Trang web
Tọa độ 160.744.962, 1.082.305.133

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Nước Lưu Huyền - TT. Yên Bình