Tiệm Sắt Lý Tường – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 Ba Tháng Hai, Phường 4, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3627 227
Trang web
Tọa độ 9.604.701, 10.597.651.359.999.900

 


Địa chỉ Tiệm Sắt Lý Tường ở đâu?

67 Ba Tháng Hai, Phường 4, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Sắt Lý Tường như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Tiệm Sắt Lý Tường có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Sắt Lý Tường là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Hoàng Hiệp - Phường 3