Tiệm Sửa Chữa – Bảo Dưỡng Xe Máy Long NghĩaTiệm Sửa Chữa – Bảo Dưỡng Xe Máy – P.Đồng Tâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 807, Điện Biên, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, P.Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3853 619
Trang web
Tọa độ 217.177.229, 1.049.115.801

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Sửa Xe - Lộc Vượng