Tiệm Tạp Hóa – Giải Khát A Tỷ – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 425 Cách Mạng, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3953 704
Trang web
Tọa độ 92.898.292, 10.572.882.159.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Coffee Duy Quang - p. Bình Khánh