Tiệm Tạp Hóa Phấn – Duy Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57 Đinh Công Tráng, Duy Tân, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3914 603
Trang web
Tọa độ 143.667.213, 1.080.039.221

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Yoki - Cửa hàng Nhật Bản - Japanese Store - Phường 8