Tiệm Thu Mua Phế Liệu – Vũ Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C8P7+R2X, Nguyễn Trãi, Vũ Phú, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 1695 269525
Trang web
Tọa độ 20.437.099.999.999.900, 10.631.259.999.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt Thép Tisco - Đức Giang