Tiệm Vàng Kim Mai 2 – Mỹ Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ J3F3+4XQ, QL51, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3876 202
Trang web
Tọa độ 106.228.301, 10.705.498.949.999.900

 


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Mai 2 ở đâu?

J3F3+4XQ, QL51, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Mai 2 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30]

Tiệm Vàng Kim Mai 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Vàng Kim Mai 2 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sakos - Phường 1