Tien Dung Building Material Store – Tây Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51/17 Highway 1, Nam Son Ward, Tam Diep Town, Ninh Binh Province, Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3772 957
Trang web
Tọa độ 201.501.946, 10.589.906.169.999.900

 


Địa chỉ Tien Dung Building Material Store ở đâu?

51/17 Highway 1, Nam Son Ward, Tam Diep Town, Ninh Binh Province, Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam

Tien Dung Building Material Store có website không?

Địa chỉ trang web của Tien Dung Building Material Store là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bắc Hà - TT. Yên Lạc