Tinh Bột Nghệ Bắc Kạn (Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn) – 260000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 284 Kon Tum Tổ 9A, 260000, Việt Nam
Số điện thoại 096 636 91 91
Trang web http://tinhnghebackan.com.vn/
Tọa độ 221.460.184, 1.058.375.389

 


Giờ làm việc của Tinh Bột Nghệ Bắc Kạn (Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn) như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Tinh Bột Nghệ Bắc Kạn (Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn) có website không?

Địa chỉ trang web của Tinh Bột Nghệ Bắc Kạn (Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn) là: http://tinhnghebackan.com.vn/

Hình ảnh tham khảo