Tinh Hoa Đồng Việt – Đại Bái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Xưởng Sản Xuất Khu Công Nghiệp Làng Nghề, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh 160000, Việt Nam
Số điện thoại 0858 673 456
Trang web https://tinhhoadongviet.com/
Tọa độ 210.464.789, 10.614.187.679.999.900

 


Địa chỉ Tinh Hoa Đồng Việt ở đâu?

Xưởng Sản Xuất Khu Công Nghiệp Làng Nghề, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh 160000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tinh Hoa Đồng Việt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Tinh Hoa Đồng Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Tinh Hoa Đồng Việt là: https://tinhhoadongviet.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HOA ĐẤT SÉT NGỌC ĐIỆP - Phường 12