Tòa nhà BMC – Quản lý bởi SAVISTA – Phường Cô Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 422 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 2172
Trang web http://savista.com.vn/
Tọa độ 107.598.562, 1.066.929.423

 


Địa chỉ Tòa nhà BMC - Quản lý bởi SAVISTA ở đâu?

422 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa nhà BMC - Quản lý bởi SAVISTA như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Tòa nhà BMC - Quản lý bởi SAVISTA có website không?

Địa chỉ trang web của Tòa nhà BMC – Quản lý bởi SAVISTA là: http://savista.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cao Ốc Long Thịnh - Thành phố Qui Nhơn