Tôn Hoa Sen Nha Trang – Vĩnh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75QR+7JQ, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0866 800 207
Trang web https://www.facebook.com/profile.php?id=100014685481293
Tọa độ 12.288.224, 1.091.916.136

 


Địa chỉ Tôn Hoa Sen Nha Trang ở đâu?

75QR+7JQ, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tôn Hoa Sen Nha Trang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Giá Rai Bạc Liêu - Giá Rai