Tôn Hoa Sen Ninh Hoà 2 – Ninh Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL26, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 098 100 57 70
Trang web
Tọa độ 12.502.978.299.999.900, 10.907.958.599.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Kim - Hà Huy Tập