Tổng công ty Miền Trung – COSEVCO – Xuân Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 517 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3813 740
Trang web https://cosevco.vn/
Tọa độ 160.711.299, 1.081.904.339

 


Địa chỉ Tổng công ty Miền Trung - COSEVCO ở đâu?

517 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng công ty Miền Trung - COSEVCO như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Tổng công ty Miền Trung - COSEVCO có website không?

Địa chỉ trang web của Tổng công ty Miền Trung – COSEVCO là: https://cosevco.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết kế dinh thự - Biệt thự tại Thanh Hóa - Chất lượng số 1 - P. Lam Sơn