TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ MEDICAL GROUP – Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141Bờ, Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 775 76 19
Trang web https://sanxuatkhautrangyte.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 107.998.316, 10.661.571.339.999.900

 


Địa chỉ TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ MEDICAL GROUP ở đâu?

141Bờ, Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ MEDICAL GROUP như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cp Vật Tư Thiết Bị Y Tế MEMCO - Hoà Thọ Tây