TỔNG KHO THIẾT BỊ VỆ SINH TRÍ VIỆT – P. Thanh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 295 Trường Chinh, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 170000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 261 616
Trang web http://trivietcompany.com.vn/
Tọa độ 209.275.087, 1.063.064.426

 


Địa chỉ TỔNG KHO THIẾT BỊ VỆ SINH TRÍ VIỆT ở đâu?

295 Trường Chinh, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 170000, Việt Nam

Giờ làm việc của TỔNG KHO THIẾT BỊ VỆ SINH TRÍ VIỆT như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30]

TỔNG KHO THIẾT BỊ VỆ SINH TRÍ VIỆT có website không?

Địa chỉ trang web của TỔNG KHO THIẾT BỊ VỆ SINH TRÍ VIỆT là: http://trivietcompany.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị thể thao Sơn sport - Hố Nai 3