Trà đặc sản Quân Liêm – Thịnh Đán

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 583 Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0355 651 966
Trang web https://www.facebook.com/TraQuanLiem/
Tọa độ 21.568.405, 105.810.473

 


Địa chỉ Trà đặc sản Quân Liêm ở đâu?

583 Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà đặc sản Quân Liêm như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00]

Trà đặc sản Quân Liêm có website không?

Địa chỉ trang web của Trà đặc sản Quân Liêm là: https://www.facebook.com/TraQuanLiem/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Pallet Gỗ Hòa Phát - Thôn Hộ Vệ