Trà Sữa & Ăn Vặt Green Tea – Lê Duẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 104, Lê Duẩn, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 097 124 20 01
Trang web
Tọa độ 124.445.929, 1.076.252.797

 


Địa chỉ Trà Sữa & Ăn Vặt Green Tea ở đâu?

104, Lê Duẩn, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa & Ăn Vặt Green Tea như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Trà Sữa & Ăn Vặt Green Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sữa & Ăn Vặt Green Tea là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa OHANA - Phường 1