Trà sữa MiuTea Đức Hòa – TT. Đức Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 174 ĐT824, TT. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 090 425 92 06
Trang web https://www.facebook.com/Tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa-MiuTea-%C4%90%E1%BB%A9c-Ho%C3%A0-Long-An-2312035342396502/
Tọa độ 10.825.363.099.999.900, 1.064.586.762

 


Địa chỉ Trà sữa MiuTea Đức Hòa ở đâu?

174 ĐT824, TT. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa MiuTea Đức Hòa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa an khang - Vĩnh Châu