Trà Sữa PhúcTea – TT. Phước Dân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 205 ĐT703, TT. Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 996 04 58
Trang web http://phuctea.com.vn/
Tọa độ 115.237.666, 10.892.302.079.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pora Pora - Phường Bến Thành