Trà sữa S&H MILK TEA COFFEE – trà sữa ngon giao hàng Phan Thiết – Phú Thuỷ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D17 Nguyễn Gia Tú, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 098 656 20 02
Trang web https://www.facebook.com/SH.Milktea.Coffee
Tọa độ 109.397.358, 1.081.042.908

 


Địa chỉ Trà sữa S&H MILK TEA COFFEE - trà sữa ngon giao hàng Phan Thiết ở đâu?

D17 Nguyễn Gia Tú, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa S&H MILK TEA COFFEE - trà sữa ngon giao hàng Phan Thiết như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Trà sữa S&H MILK TEA COFFEE - trà sữa ngon giao hàng Phan Thiết có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa S&H MILK TEA COFFEE – trà sữa ngon giao hàng Phan Thiết là: https://www.facebook.com/SH.Milktea.Coffee

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà Sữa - Ăn Vặt GoGo Trà Vinh - Phường 1