Trà Xanh Thái Nguyên – Phúc Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HQG4+7QW, Xóm Đồng Lạnh, xã Tp., Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 096 834 57 93
Trang web http://traxanhthainguyen.com/
Tọa độ 215.757.361, 1.057.569.413

 


Địa chỉ Trà Xanh Thái Nguyên ở đâu?

HQG4+7QW, Xóm Đồng Lạnh, xã Tp., Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Trà Xanh Thái Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Xanh Thái Nguyên là: http://traxanhthainguyen.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Huyện Buôn Đôn - Taân Hoà