Trái Cây Nhập Khẩu EUS FRUIT – Lương Khá Thien

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 120 Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0869 829 808
Trang web
Tọa độ 20.854.971, 106.685.048

 


Địa chỉ Trái Cây Nhập Khẩu EUS FRUIT ở đâu?

120 Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trái Cây Nhập Khẩu EUS FRUIT như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30]

Trái Cây Nhập Khẩu EUS FRUIT có website không?

Địa chỉ trang web của Trái Cây Nhập Khẩu EUS FRUIT là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kho Nhôm Hữu Phước - Vinh Tân